Theo đó, Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an đề nghị Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thực hiện nghiêm túc Công điện số 31/CĐ-TW, hồi 19h00 ngày 28/11/2014 của  Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với bão số 4.  Triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống bão, lũ. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người khu vực bị ngập, tràn qua suối, bến đò ngang; đảm bảo an toàn về người và tài sản, bảo vệ an toàn hồ sơ, tài liệu, phương tiện chiến đấu, vật tư kỹ thuật. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia sơ tán dân và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu và tổ chức trực ban 24/24 giờ…
Anh Hiếu