Kế hoạch này cũng thống nhất sẽ xử lý vi phạm ngay tại điểm gần cổng cảng, kho, bãi xuất hàng. Trước đó, Bộ GTVT đã bắt đầu bàn giao dần 67 bộ trạm cân xe lưu động cho các địa phương và chuẩn bị đầu tư 11 trạm cân xe cố định. Tuy có một số khó khăn, song các địa phương cũng đang nỗ lực khắc phục để sớm đồng loạt cân xe theo chỉ đạo của Chính phủ.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi 10 bộ trạm cân lưu động đầu tiên được bàn giao cho 10 địa phương có độ “nóng” về xe quá tải, cũng là những địa phương tích cực đề nghị được sớm trang bị cân lưu động, các tỉnh còn lại, mỗi tỉnh cũng sẽ được chuyển giao 1 bộ cân lưu động. Khả năng quý I/2014 sẽ bàn giao toàn bộ

Đặng Nhật