Tại cuộc họp, Trung tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Cảnh vệ đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ, trong đó Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an là Trưởng ban; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Thứ trưởng Bùi Văn Nam là Phó Trưởng ban, cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành.  

Các thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ dự cuộc họp. Ảnh: Song Thủy.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá, công tác Cảnh vệ là một công tác đặc thù, đặc biệt, có mối quan hệ với nhiều lực lượng. Chính vì vậy, việc xây dựng Luật về công tác này là một yêu cầu quan trọng. Cần quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác Cảnh vệ nhằm hoàn thiện một bước cơ sở pháp lý về nguyên tắc, biện pháp, tổ chức lực lượng Cảnh vệ. Việc xây dựng Dự án Luật phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của lực lượng Cảnh vệ trong thời gian qua, từ đó kế thừa các quy định còn phù hợp về công tác Cảnh vệ.          

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban soạn thảo cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu vào dự thảo Kế hoạch xây dựng Dự án Luật Cảnh vệ; tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hệ thống hóa các thông tin tư liệu, văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến Dự án Luật; xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tổng kết 09 năm thi hành pháp luật về công tác Cảnh vệ… 

Cùng ngày, Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng “Đề án phát triển Cảnh vệ Công an nhân dân giai đoạn 2014 - 2025”. Thứ trưởng Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp

PV