Báo cáo sơ kết 3 năm triển khai, thực hiện công tác XHHYT trong CAND do lãnh đạo Tổng cục HCKT trình bày tại Hội nghị, nêu rõ, XHHYT là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm phát huy lợi thế của các nguồn lực xã hội đầu tư cho ngành y tế nói chung và y tế CAND nói riêng.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thời gian qua, XHHYT đã tạo ra nguồn thu 133,715 tỷ đồng để tái đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung kinh phí bảo trì, bảo dưỡng máy móc, bổ sung trang thiết bị y tế, cải thiện và nâng cao đời sống cho cán bộ y tế trong CAND; khắc phục được những khó khăn về vốn, công nghệ và nhân lực phục vụ cho công tác y tế CAND…Sau 3 năm thực hiện công tác XHHYT, đến nay, hệ thống y tế CAND đã có 17 bệnh viện, 214 bệnh xá và 17 đơn vị đầu mối có các phòng, ban và bộ phận y tế. Công tác XHHYT đã huy động và bổ sung thêm được nhiều nguồn lực quan trọng, trình độ chuyên môn, chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân tại các bệnh viện, bệnh xá CAND không ngừng được nâng cao. Qua đó, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong CAND và quần chúng nhân dân, góp phần làm giảm đáng kể tình trạng chuyển viện, chuyển tuyến điều trị…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Bộ Công an đã tặng 9 Bằng khen; Tổng cục HCKT tặng 8 Giấy khen cho các tập thể,cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện XHHYT trong CAND.

Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật Bộ Công an ttrao Giấy khen của Tổng cục cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương thành tích bước đầu của lực lượng làm công tác y tế đã đạt được sau 3 năm triển khai Thông tư số 14/2011/TT-BCA. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu khẳng định, XHHYT là chủ trương đúng đắn, qua bước đầu thực hiện, uy tín của Y tế CAND được nâng cao. Hội nhập về y tế của lực lượng CAND với bệnh viện các ngành khác trong nước và với nhiều nước trên thế giới đã mở rộng hơn, cùng trao đổi và học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ. Phương tiện, điều kiện cơ sở vật chất được nâng lên, nhưng qua đó còn nhiều vấn đề cần đặt ra. Để XHHYT tốt hơn cần  nhận thức về vị trí, ý nghĩa quan trọng về công tác XHHYT của Thủ trưởng các đơn vị, lãnh đạo các bệnh viện để làm tốt hơn công tác XHHYT trong CAND. Tăng thêm nguồn lực, cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn công tác y tế trong lực lượng CAND. Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, khắc phục khó khăn về cơ chế, sửa đổi bổ sung, nội dung Thông tư 14 như tháo gỡ một số vấn đề về thủ tục liên doanh, liên kết với các cơ sở bên ngoài; một số chế độ, chính sách đặc thù; có chính sách thu hút nguồn lực nhân tài tham gia vào công tác XHHYT; chính sách bồi dưỡng cán bộ, sử dụng kinh phí làm ra…để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia công tác XHHYT trong CAND; tham mưu cho lãnh đạo Bộ có cơ chế sử dụng vốn góp với các đề án XHHYT quan trọng, các đề án ở Công an các đơn vị vùng trọng điểm. Có chính sách thu hút nguồn nhân lực, khuyến khích các chuyên gia y tế giỏi tham gia XHHYT trong CAND. Y tế CAND cần phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân nơi đóng quân, bên cạnh đó chú trọng đến công tác XHHYT trong lực lượng CAND ngày càng tốt hơn…

Hiếu Quỳnh