Trong cả đợt tập huấn, mặc dù thời tiết nắng, nóng, điều kiện cơ sở nơi ăn, ở còn gặp nhiều khó khăn, thời gian tập huấn dài ngày, thời gian học cả vào ngày nghỉ (thứ bảy), tuy nhiên hầu hết các học viên đều có tinh thần, thái độ và ý thức học tập nghiêm túc, tham gia thảo luận sôi nổi, tích cực nghiên cứu, tham gia thực hành động tác, đội hình kỹ, chiến thuật để tiếp thu kiến thức, kỹ năng cần thiết và thực hành những phương pháp tổ chức hoạt động công tác CNCH phù hợp với điều kiện thực tế của các đơn vị, địa phương.

Giảng viên, báo cáo viên được mời giảng là những chuyên gia về cứu nạn, cứu hộ sập đổ nhà, công trình, sự cố tai nạn giao thông; bơi, lặn cứu nạn, cứu hộ; sơ cấp cứu y tế; kỹ thuật thang máy...

Qua kiểm tra kết thúc 2 môn là: cứu nạn, cứu hộ dưới nước và sập đổ công trình, 54/160 đồng chí được xếp loại giỏi, 92 đồng chí xếp loại khá, 12 đồng chí loại trung bình và chỉ có 2 đồng chí không được xếp loại

V.H.