Dự buổi làm việc có đồng chí Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; đại diện các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh.

Đại tá Hồng Thanh Quang; Đại tá Hoàng Văn Hoàn cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi họp bàn về công tác phối hợp, Đại tá Hồng Thanh Quang, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã giới thiệu một số nét về các ấn phẩm của Báo CAND và các chuyên trang, chuyên mục. Mục đích buổi làm việc nhằm bàn công tác phối hợp tuyên truyền để tăng cường và đa dạng hóa lượng tin, bài về hoạt động của Công an tỉnh Yên Bái trên Báo CAND, phương hướng, biện pháp tuyên truyền hiệu quả trong thời gian tới...

Đại tá Hồng Thanh Quang, Phó Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Đại tá Hoàng Văn Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã nhất trí với ý kiến của đồng chí Phó Tổng Biên tập Hồng Thanh Quang về những phương hướng phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị, đồng thời khẳng định Công an tỉnh Yên Bái sẽ phối hợp sâu rộng, toàn diện hơn với Báo CAND trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt thay đổi nhận thức về tuyên truyền, chủ động phối hợp trong khai thác tư liệu, làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tuyên truyền hoạt động ở các cơ sở…

Quỳnh Vinh