Khai mạc Hội thi, Trung tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND khẳng định, Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) về Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013; các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức Công đoàn và công nhân lao động trong Công đoàn CAND, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, hướng tới chào mừng 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND.

Hội thi thu hút sự tham gia của 22 Đội thi với hơn 100 thí sinh tham gia 4 nội dung thi. Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị có tổ chức công đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức công đoàn thực hiện tốt các hoạt động ngay từ cơ sở. Công tác ôn luyện, chuẩn bị Hội thi đã tạo khí thế thi đua sôi nổi,tăng cường đoàn kết, động viên tích cực ĐVCĐ tham gia, góp phần để Hội thi thành công tốt đẹp. 

Trung tướng Nguyễn Xuân Mười,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao Cờ lưu niệm cho các Đội thi.

Trung tá Vũ Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn CAND trao Cờ lưu niệm cho các Đội thi.

Hình ảnh các đội thi tham gia các nội dung thi tại Hội thi.

Phát biểu tại Hội thi, Trung tướng Nguyễn Xuân Mười,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND nêu rõ, trong lịch sử gần 70 năm xây dựng, trưởng thành của lực lượng CAND, đội ngũ công nhân, viên chức lao động trong CAND là lực lượng trực tiếp lao động, sản xuất và phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Tổ chức Công đoàn trong CAND đã tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ công đoàn, người lao động chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  Công đoàn các cấp CAND cần đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện…

Hiếu Vinh