Trước đó ngày 30- 10, một con lợn nái của nhà ông Kiên đẻ được 18 con lợn con, tất cả các con đều bình thường riêng có 3 con mang hình thù kỳ lạ.

Lợn con có vòi dài như voi con

Nghe tin nhà ông Kiên lợn đẻ ra "voi con" dân làng trong ngoài xã kéo đến xem.

Ba con lợn này thân hình giống như các con lợn khác, riêng phần đầu bị biến dạng, miệng có vòi dài 5- 7 cm trông như voi con, đầu vòi có lỗ mũi, 1 con khác có 2 răng nanh chìa ra ngoài.

Chủ nhà cho biết con lợn nái này đã đẻ nhiều lứa, tất cả đều bình thường, nhưng duy chỉ lứa này có 3 con hình thù kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên 3 con lợn này sinh ra được 2 ngày thì chết yểu do không bú được.

H. Hồng