Đồng thời Công ty phải rà soát và gỡ bỏ các tập “Những kẻ lắm lời” có nội dung phản cảm đang phát trên trên Youtube và gửi báo cáo giải trình bằng văn bản về Cục trước ngày 28-11. 

Được biết, từ tháng 6-2015 đến nay, Công ty TNHH Monday Morning đã cho phát hơn 20 chương trình “Những kẻ lắm lời” trên Youtube.

Nhiều nội dung trong các chương trình này có ngôn từ nhận xét, đánh giá thô tục, phản cảm, thậm chí soi mói, bình phẩm chủ quan chuyện đời tư của người khác, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nhiều cá nhân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

H.T.