Theo đó, đường sách được coi là công trình văn hóa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Việc xây dựng đường sách là cũng là hoạt động nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo điểm đến cho khách du lịch tại TP Hồ Chí Minh.

 Thiết kế tổng quan đường sách TP Hồ Chí Minh.

Dự kiến, đường sách bao gồm 19 gian hàng, có thiết kế đồng nhất, hiện đại và một bên đường là mô hình cà phê sách.

 Đường sách được xây dựng và điều hành hoạt động theo mô hình xã hội hóa. Tuy nhiên, để công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra, thành phố sẽ ứng trước 5 tỷ đồng để triển khai xây dựng. Dự kiến, đường sách sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong tháng 10/2015.

N.H.