Theo lịch sử, cách đây 460 năm, Nguyễn Hoàng được vua Lê cử vào trấn thủ xứ Thuận Hóa. Nguyễn Hoàng đã dừng chân, đóng doanh trại tại huyện Vũ Xương, phủ Triệu Phong, nay thuộc huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trong 68 năm ở đất Triệu Phong, Nguyễn Hoàng đã 2 lần di dời dinh phủ. 

Năm 1613, Nguyễn Hoàng qua đời, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên kế vị, đến năm 1626, chúa Nguyễn Phúc Nguyên chuyển dinh phủ vào vùng Phước Yên, nay thuộc huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Trong quá trình đặt lỵ sở tại Triệu Phong, chúa Nguyễn đã cho xây dựng các dinh phủ. Các dinh phủ của chúa Nguyễn tại Ái Tử, Trà Bát, huyện Triệu Phong có ý nghĩa lớn trong tiến trình phát triển của dân tộc. 
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia Dinh chúa Nguyễn tại Quảng Trị. 

Đây là lỵ sở đầu tiên, đánh dấu mốc quan trọng khai mở một triều đại mới- triều đại chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn, những người có công lao trong sự nghiệp mở mang bờ cõi nước ta…

Thanh Bình