Đây là ý kiến được nhấn mạnh tại hội thảo xuất bản và phát hành sách điện tử do Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức ngày 15-12, tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của các đại biểu, hoạt động xuất bản điện tử và thị trường sách điện tử ở Việt Nam sau quá trình tự phát, kinh doanh nhỏ lẻ, đến nay đã cơ bản hình thành và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, so với tiềm năng thì quy mô, trình độ của xuất bản điện tử hiện nay còn khá khiêm tốn.

Các đại biểu đánh giá, sự tồn tại của các website lậu vi phạm bản quyền một cách công khai như vậy không chỉ làm thiệt hại trực tiếp cho tác giả, cho nhà xuất bản cũng như các đơn vị phát hành sách điện tử mà còn làm xói mòn thị trường sách điện tử mới manh nha hình thành. Do đó, các ngành chức năng cần phải tăng cường kiểm tra, xử phạt các vi phạm trong hoạt động xuất bản, nhất là vi phạm bản quyền trong xuất bản điện tử; cần tăng nặng hơn chế tài xử phạt, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe đối với những trường hợp vi phạm.

Nhiều nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng việc sách điện tử khó phát triển cũng được các đại biểu đề cập đến đó là do hạ tầng thương mại dành cho thương mại điện tử nói chung, kinh doanh xuất bản ấn phẩm điện tử nói riêng còn hạn chế.

Các nhà xuất bản chưa thực sự quan tâm đến xuất bản điện tử và chưa có bước đi phù hợp; các nhà xuất bản thiếu sự hợp tác với nhau trong việc số hóa và kinh doanh sách điện tử trên mạng dẫn đến thiếu sự phong phú, đa dạng sách điện tử, làm giảm đi khả năng cạnh tranh với các trang mạng sách trực tuyến khác.

Do đó, để thúc đẩy hoạt động xuất bản và thị trường sách điện tử phát triển cần có các giải pháp tăng cường chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cụ thể như thực hiện chính sách đặt hàng các xuất bản phẩm có giá trị, hỗ trợ mua bản quyền và Nhà nước cần ưu đãi hơn về thuế để giảm đi gánh nặng cho các nhà xuất bản...

T.K.