Các ấn phẩm lịch CAND năm 2019 hướng tới tiêu chí là ấn phẩm văn hóa đặc sắc mang đặc trưng riêng của lực lượng CAND, thể hiện truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ.

Nhà xuất bản CAND hiện đã tổ chức thực hiện xong bộ lịch CAND năm 2019 và khai trương phát hành rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 8-11-2018.

PV