UBND TP Hạ Long vừa có văn bản số 2195/UBND về việc dừng hoạt động dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long. 

Theo UBND TP Hạ Long, số lượng kayak và hoạt động chèo kayak trên vịnh Hạ Long hiện đang phát triển nhanh chóng, trong khi các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này chưa được phê duyệt phương án hoạt động; đồng thời việc tổ chức kinh doanh dịch vụ chèo kayak không thực hiện niêm yết giá, có biểu hiện “chặt chém” khách du lịch làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long. 

Ngoài ra, hoạt động chèo kayak chưa được quy định tại Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 27-4-2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản vịnh Hạ Long đến năm 2020. 

UBND TP Hạ Long yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang tổ chức dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long dừng mọi hoạt động này kể từ ngày 1-4-2017. ( ảnh minh hoạ Internet)

Do đó, UBND TP Hạ Long yêu cầu các tổ chức, cá nhân đang tổ chức dịch vụ chèo kayak trên vịnh Hạ Long dừng mọi hoạt động này kể từ ngày 1-4-2017. Để thực thi việc cấm chèo thuyền kayak có hiệu quả, chính quyền địa phương còn đưa ra biện pháp: Nếu vi phạm, UBND TP Hạ Long sẽ đề nghị Cảng vụ đường thuỷ nội địa dừng cấp phép rời cảng, bến tối thiểu 30 ngày.

Lưu Hiệp