Triển lãm “Đại tướng Văn Tiến Dũng – Cuộc đời và sự nghiệp” được chia làm 5 phần. Phần thứ nhất với tên gọi: “Quê hương, tuổi thơ và những ngày đầu hoạt động cách mạng” trưng bày một số hình ảnh về truyền thống quê hương và gia đình, nơi đã hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, cách mạng và những hoạt động trong những năm đầu tham gia cách mạng của đồng chí Văn Tiến Dũng.

Phần 2 mang tên: “Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh hoạt động của đồng chí Văn Tiến Dũng trên cương vị Cục trưởng Cục Chính trị Quân đội quốc gia Việt Nam (nay là Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu 3, Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy Đại đoàn 320; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phần 3 với tên gọi: Đại tướng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) trưng bày các tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh hoạt động của đồng chí Văn Tiến Dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nổi bật là đã chỉ đạo lực lượng vũ trang nhân dân đánh bại 2 cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ ở miền Bắc, chỉ đạo Chiến dịch Đường 9 – Nam Lào (1971); Chiến dịch Trị - Thiên (1972); Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên (3-1975); đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1975).

Phần thứ 4 mang tên: “Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1986) và phần thứ 5 với tên gọi “Trọn nghĩa, vẹn tình” trưng bày hình ảnh Đại tướng Văn Tiến Dũng trong cuộc sống đời thường và hình ảnh thể hiện sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân với Đại tướng. 

Đặc biệt, triển lãm trưng bày hiện vật “Bản đồ Quyết tâm Chiến dịch Hồ Chí Minh” có chữ ký của Đại tướng trên cương vị Tư lệnh chiến dịch và chữ ký của đồng chí Phạm Hùng – Chính ủy chiến dịch đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia. 

Bên cạnh đó, “Bản đồ Kế hoạch hiệp đồng tác chiến chiến dịch Hồ Chí Minh” cũng lần đầu tiên được đưa ra trưng bày tại triển lãm để phục vụ nhu cầu của đông đảo người xem.

Cảnh Thảo