Kim sách triều Nguyễn (1802 - 1945) là một loại thư tịch cổ đặc biệt, được làm từ các kim loại quý, dùng để ghi lại việc chính sự, lễ nghi triều đình như: sự kiện các hoàng đế lên ngôi, lập thái tử, hoàng hậu hoặc ghi công, phong tước và dâng, ban tôn hiệu, tôn thụy cho hoàng thân, quốc thích... Lời sách do đích thân các hoàng đế hoặc các đại thần biên soạn. Việc chế tạo được giao cho Hữu ty thuộc bộ Lễ thực hiện.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia hiện đang lưu giữ sưu tập kim sách triều Nguyễn bằng vàng và bạc mạ vàng. Kim sách làm theo khổ chữ nhật đứng, bìa trước và sau trang trí hình rồng 5 móng hoặc hình phượng, gáy đóng 4 khuyên tròn. Sự ra đời, mục đích, nội dung của kim sách hầu hết được ghi chép trong các sách do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn như Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện, Khâm Định Đại Nam hội điển sự lệ... 

Bởi vậy, mỗi quyển kim sách không những chứa đựng những thông tin giá trị về lịch sử, văn hóa triều đại mà còn là một di sản vô giá. Đáng chú ý, nhiều quyển kim sách trong sưu tập có kèm theo kim bảo được đúc trong cùng thời điểm, cùng sự kiện.

Tại triển lãm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã giới thiệu 21 quyển kim sách tiêu biểu, được lựa chọn kỹ lưỡng và 10 kim bảo liên quan, nhằm tạo cơ hội giúp công chúng tiếp cận, thưởng lãm, tìm hiểu và nghiên cứu về loại hình thư tịch đặc biệt cùng những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật mang đậm dấu ấn của Vương triều phong kiến cuối cùng ở Việt Nam. Đồng thời qua đó góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Triễn lãm sẽ mở cửa đón khách tham quan từ 31.3 đến đầu tháng 8.

Cũng dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tiếp nhận sưa tập hiện vật gốm có niên đại từ từ thế kỷ I đến thế kỷ III (sau Công nguyên) và lon sành thời Lê của tiến sỹ văn hóa Phạm Dũng – Phó trưởng khoa Văn hóa, Nghệ thuật – Trường đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương hiến tặng cho bảo tàng lưu giữ và phát huy giá trị.

Đồng thời, bảo tàng cũng tiếp nhận sách Tổng tập sắc phong Việt Nam tập 1 do Viện trưởng Viện nghiên cứu Kỷ lục Nguyễn Khắc Thuần tặng. Cuốn sách là những chú giải các sắc phong thần được hai triều vua Nguyễn là Thiệu Trị và Tự Đức ban tặng anh linh các nhấn vật giàu công đức với dân. Sach được in độc bản trên vải lụa theo tỷ lệ của sắc phong, khổ 81x126cm, năng 150kg.

Hải Châu