Triển lãm sẽ tạo ra một thế giới tự do, nơi các Nghệ sĩ Việt Nam và Indonesia gặp gỡ, phá vỡ các rào cản, tiếp nhận những ý tưởng nhằm thay đổi và thách thức người xem bằng các tác phẩm đầy cảm xúc và sâu sắc.

Tác phẩm tham dự triển lãm của họa sĩ Tào Hương (Ảnh: BTC cung cấp).

Triển lãm cũng khuyến khích những khám phá nội tâm và các đối thoại mở giữa các nghệ sỹ với nhau và với khán giả. Triển lãm giới thiệu 12 họa sỹ từ Việt Nam và Indonesia gồm: Tào Hương, Nguyễn Đức Hùng, Trần Thị Thảo Hiền, Tào Linh, Lê Huy Cửu, Nguyễn Ngọc Đan, Emmy Go, Erica Hetsu Wahyuni, Hadi Soesanto, Johans Suwondo, Wiwik Oratmangun.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 30-10.

Cảnh Thảo