Chương trình diễn ra từ ngày 23-11-2016 đến ngày 3-1-2017 do Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội tại số 19C Hoàng Diệu, Hà Nội.

Chiến sĩ cảm tử quân (ảnh TTXVN).

Theo đó, những tài liệu, hiện vật trưng bày lần này tập trung vào ba chủ đề chính: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập”; “Hà Nội 60 ngày đêm khói lửa (19-12-1946 – 17-21947)” và “Giải phóng Thủ đô 10-10-1954”.

Điểm nhấn của triển lãm “Sống mãi với Thủ đô” là một số hiện vật như: truyền đơn “Lời thề độc lập,” vỏ đạn đại bác 75 ly từ Pháo đài Láng bắn vào nội thành Hà Nội đêm 19-12-1946, mở đầu toàn quốc kháng chiến, bom ba càng của cảm tử quân Hà Nội...

Thảo Thảo