Triển lãm giới thiệu gần 100 tài liệu, tư liệu lưu trữ và hình ảnh địa giới hành chính Hà Nội theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Địa giới hành chính thành phố Hà Nội thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Giai đoạn 2: Địa giới hành chính thành phố Hà Nội từ năm 1945 đến năm 1954. Giai đoạn 3: Địa giới hành chính thành phố Hà Nội từ sau năm 1954.

Triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng ở trong nước và ngoài nước những tài liệu, tư liệu lưu trữ, hình ảnh về địa giới hành chính thành phố Hà Nội của những thế kỷ trước. Qua đó, triển lãm góp phần giáo dục lịch sử cho các tầng lớp nhân dân và tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa, lịch sử phục vụ du khách trong nước và quốc tế tham quan Thủ đô.

Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày 17-10, tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, số 9 Hoàng Diệu (quận Ba Đình).

Hải Châu