Buổi lễ bao gồm chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ tên tuổi của Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam và được truyền hình trực tiếp trên kênh VOVTV.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, đợt xét tặng thưởng lần này có tiêu chí: Tác phẩm đã được xuất bản phải có giá trị khoa học, có đóng góp về lý luận và thực tiễn, có tác dụng tích cực, kịp thời trước những vấn đề xã hội quan tâm, có tính thời sự trong đời sống văn học nghệ thuật.

Từ 96 tác phẩm gửi về Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương dự xét giải, trải qua quy trình xét tặng giải thưởng của Hội đồng gồm 4 cấp. Ban chỉ đạo đã thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng cho 28 tác phẩm.

Trong đó: mức A: Không có; mức B: 10 tác phẩm; mức C 13 tác phẩm; mức Khuyến khích: 5 tác phẩm. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất đề nghị Chủ tịch Hội đồng quyết định trao tặng thưởng  cho 9 đơn vị đã công bố nhiều tác phẩm có đóng góp cho sự phát triển văn học, nghệ thuật.

Được biết, đây là tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và giao cho Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện với mục đích cổ vũ, động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực này.

N.Hà