Bản sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 15-3-1953, tại Chiến khu Việt Bắc (ATK), huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, quyết định thành lập “Doanh nghiệp Quốc doanh Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. 

Ngày Bác ký sắc lệnh đã trở thành ngày thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay, rất nhiều cán bộ, công nhân viên, văn nghệ sĩ gắn bó với lĩnh vực nghệ thuật vẫn chưa có dịp xem sắc lệnh này.

Tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng đã trân trọng trao tặng phiên bản Sắc lệnh 147 có kèm theo chữ ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Cục Điện ảnh. 

Ông Tùng cho biết, bản gốc Sắc lệnh hiện được lưu trữ tại Kho Lưu trữ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. 

Lễ trao tặng Sắc lệnh 147 của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hà Nội chiều ngày 15-3

Ngoài Sắc lệnh này, tại các kho lưu trữ quốc gia mà Cục đang quản lý, còn bảo quản rất nhiều tài liệu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những văn bản, hình ảnh thước phim gốc thể hiện sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với ngành nói chung và các nghệ sĩ điện ảnh nói riêng. Trung tâm Lưu trữ quốc gia III vừa được Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng một kho lưu trữ khoa học kỹ thuật chuyên dụng và hiện đại. 

Nhân dịp này, Cục Điện ảnh đã trao tặng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước bản phim mới nhất vừa được thực hiện về hành trình "65 năm ngành Điện ảnh Việt Nam: Truyền thống, hội nhập và phát triển".


Hoa Nguyễn