Trong đó tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc ở các trung tâm vui chơi giải trí và lĩnh vực nhạc chờ, tải (download) có tỷ lệ tăng mạnh nhất: lần lượt là 592% và 114%. Ngược lại, số tiền tác quyền thu ở rạp chiếu phim giảm đến 63% so với năm 2017. 

Trong năm qua, số lượng tác giả ký hợp đồng ủy quyền tại VCPMC chi nhánh phía Nam là 2.610 tác giả, tăng 137 tác giả so với năm trước.

Đại diện VCPMC báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2018.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, Tổng giám đốc VCPMC, kiêm Giám đốc VCPMC chi nhánh phía Nam cho biết, đây cũng là năm trung tâm đấu tranh quyết liệt với các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền tác giả âm nhạc. Hơn 2.000 trường hợp vi phạm trên các website, app đã bị xử lý kịp thời. 

Hiện nay, ngoài các website nhạc, trung tâm cũng hoàn thành việc ký kết hợp đồng với các đơn vị lớn như YouTube, Facebook, tăng cường rà soát tác phẩm, tuyên bố quyền của thành viên để làm căn cứ cho các đơn vị này chi trả, phân phối tác quyền.

Trong năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm của VCPMC chi nhánh phía Nam là tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các tỉnh thành; hoàn tất website mới của trung tâm nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, thuận lợi trong việc kết nối tác giả thành viên cũng như tạo điều kiện để người sử dụng nhạc có thêm thông tin và tra cứu... Đồng thời, VCPMC sẽ tiến hành phối hợp với các luật sư trong và ngoài nước hoàn tất hồ sơ khởi kiện một số trường hợp xâm phạm quyền tác giả trắng trợn như vụ việc của đơn vị kinh doanh nhạc Sky Music.


Quỳnh Nga