Theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có một di sản văn hóa thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố. Trong số các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô, huyện Ứng Hòa có số di tích lớn nhất, với 443 di tích.

Theo yêu cầu của UBND Thành phố Hà Nội, định kỳ hàng năm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phải tổng hợp số liệu về những biến động số lượng di tích để phục vụ công tác quản lý nhà nước về di tích trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, định kỳ 5 năm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thực hiện rà soát và trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, di sản văn hóa thế giới tại Hà Nội: Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long-Hà Nội.

11 di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn Hà Nội

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sóc.

2. Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tây Phương.

3. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá Phượng Cách.

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tây Đằng.

5. Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn KIếm và đền Ngọc Sơn.

6. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Phù Đổng.

7. Di tích lịch sử Đền Hát Môn.

8. Di tích lịch sử Đền Hai Bà Trưng.

9. Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa.

10.Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

11.Di tích lịch sử và khảo cổ Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long-Hà Nội.

Hải Châu