Cuốn sách “Âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo, gián điệp Mỹ - Ngụy chống phá cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” (lĩnh vực an ninh – quốc phòng) của Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS, TS) Trần Nam Chuân, nguyên cán bộ Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng viết.

Cuốn sách gồm những sự kiện lịch sử minh chứng cho sự thật về những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo gián điệp, phản động Mỹ và đồng minh chống phá cách mạng Việt Nam.

Cuốn sách do NXB CAND xuất bản gồm bốn phần và kết luận. Phần 1 và phần 2 ghi lại những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo gián điệp, phản động Mỹ và đồng minh của Mỹ và những chiến công của lực lượng Công an nhân dân – An ninh nhân dân. 

Phần 3, tác giả nêu rõ những biện pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của các cơ quan tình báo, gián điệp, phản động chống phá cách mạng Việt Nam. 

Phần 4, thông qua thực tiễn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, tác giả đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý cho thực hiện nhiệm vụ an ninh – quốc phòng trong giai đoạn cách mạng mới.

Cuốn sách “Âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo, gián điệp Mỹ - Ngụy chống phá cách mạng Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” là kết quả của quá trình nghiên cứu, của nhiều cuộc hội thảo và ký ức của tác giả cùng đồng đội, đồng chí và bạn bè, một phần trong đó đã được đăng tải trên một số báo chí trong nước và nước ngoài.

Đây là những san sẻ của tác giả với bạn bè, đồng chí và bạn đọc về những sự kiện tiêu biểu, là những tư liệu vô giá như một biên niên sử dành cho chính bản thân mình sau nhiều năm trải nghiệm qua chiến tranh. 

Do vậy, cuốn sách không phải là đáp án lý sự mà là lời rủ bạn đọc cùng ngẫm nghĩ, tìm hiểu về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo, gián điệp Mỹ - Ngụy chống phá cách mạng Việt Nam. Cái đáp án cuối cùng nằm ở chính bên trong bạn.

Những điều Đại tá PGS, TS Trần Nam Chuân đề cập là hoàn toàn sự thật. Người đọc sẽ nhận ra sự thật về những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo, gián điệp, phản động Mỹ - Ngụy và đồng minh chống phá cách mạng Việt Nam. 

Nhất là những người đã từng trải qua chiến tranh. Cuốn sách khá thú vị. Thú vị không phải ở văn chương, mà ở mảng tư liệu. Nhiều tư liệu rất quý. Cũng qua cuốn sách, qua tầm nhìn và cách đánh giá, lý giải của Đại tá, PGS, TS Trần Nam Chuân, ta còn biết thêm, hiểu thêm âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các cơ quan tình báo gián điệp, phản động của Mỹ - Ngụy và đồng minh chống phá cách mạng Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc. 

Ta cũng biết thêm nhiều tư liệu quý giá mà cả phía ta và bên kia chưa công bố. Và còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện thú vị, hấp dẫn đang chờ chúng ta sau mỗi trang sách.

Thượng tướng, Viện sĩ, TS Nguyễn Huy Hiệu, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng