Theo đó cả 5 cây cổ thụ này đều có độ tuổi từ 200 đến 300 năm nằm trong khu vực di tích đền “chợ Giá” (tức; Huệ đức trinh linh từ, thuộc quần thể cụm di tích chợ Giá, Mỹ Giang) đây là ngôi đền cổ, được coi là linh thiêng và đẹp nhất ở huyện Thủy Nguyên. 

Thờ thánh nữ Phổ Thị Huyền người có công giúp vua Lý đánh giặc, bảo vệ vùng lãnh thổ xứ Đông của Tổ quốc đã có độ tuổi trên 900 năm.

Lãnh đạo Thành phố Hải Phòng dự lễ gắn bia cây di sản.

Trải qua thăng trầm của lịch sử, ngôi đền trở thành phế tích vừa qua mới được phục dựng, tôn tạo lại.

Văn Thịnh