Theo đó, các lăng mộ được công nhận là di tích, gồm: Lăng Trường Diễn của chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1563-1635); lăng Trường Hưng của chúa Nguyễn Phúc Tần (1620-1687); lăng Vĩnh Cơ, là mẹ chúa Nguyễn Phúc Nguyên (đều tọa lạc ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà) và lăng vua Hiệp Hòa nằm trên đường Tam Thai (phường An Tây, TP Huế). 

Được biết, sắp tới, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có phương án trùng tu, bảo tồn để phát huy giá trị văn hóa lịch sử của các di tích nói trên.

A. Khoa