Trực thuộc Công ty cổ phần Truyền thông và Văn hóa Con Sóc, Trung tâm là một trong số không nhiều các đơn vị chuyên trách đại diện, giới thiệu, giao dịch bản quyền sách, sách điện tử, sản phẩm kỹ thuật số (audio, video, film, software) giữa các tác giả, chủ sở hữu tác phẩm trong giao dịch với các nhà xuất bản, công ty phát hành, công ty.

Việc thành lập và đưa trung tâm vào hoạt động cũng được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối, đưa tri thức, văn hóa, văn minh thế giới đến với độc giả trong nước cũng như giới thiệu tri thức, văn hóa, thành quả sáng tạo văn học nghệ thuật của tác giả Việt Nam tới bạn đọc trong nước và thế giới.

Theo kế hoạch, trung tâm sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1-5 tại Phố Sách Hà Nội (phố 19-12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm).

N.H.