Nổi bật trong số đó là hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch của đồng bào vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào; Triển lãm, giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Lào trong quá trình hội nhâp và phát triển.

Thông qua ngày hội, đồng bào các dân tộc của các tỉnh có đường biên giới chung của hai nước Việt Nam - Lào sẽ được giao lưu, chia sẻ, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các dân tộc Việt Nam - Lào đã được xây dựng và vun đắp từ nhiều thế hệ.

Các hoạt động giao lưu VH-TT&DL sẽ diễn ra đến ngày 7-7.

Một số hình ảnh nổi bật.

Cảnh Vũ