Thông tin này được Bộ VHTTDL cho biết vào ngày 30/10. Từ năm 2012 đến tháng 10/2013, đã tổ chức khai quật xong tại 3 địa điểm: Cầu Giấy, Đào Tấn, Đội Cấn.

Địa điểm nút giao Bưởi chưa thực hiện khai quật do chưa có mặt bằng thi công. Sở VHTT Hà Nội sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục và tổ chức thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo việc thực hiện không làm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật (ngầm, nổi) hiện có và không làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án đường vành đai.

Dạ Miên