Cuốn sách dày 160 trang khổ lớn được in ấn công phu, người đọc hiểu thêm về cuộc đời và sáng tác của một họa sĩ tài danh của đất nước.

Đặc biệt, trong cuốn sách còn giới thiệu nhiều tài liệu quý, trong đó có bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi cho ông ngày 7-9-1974: “Nhân dịp cảm ơn họa sĩ tôi thấy cần nói lại với anh chị em hoạt động trên mặt trận nghệ thuật một điều: Nước ta đẹp, dân ta đẹp, sự nghiệp ta đẹp, tâm hồn người nghệ sĩ phải đẹp mới sáng tạo ra tác phẩm đẹp”…

Bìa cuốn sách.

Họa sĩ Mạnh Quỳnh tốt nghiệp trường Mỹ thuật Đông Dương năm 1942, được biết đến qua những truyện tranh của ông in trên Báo “Cậu ấm cô chiêu”- Tờ báo nhi đồng đầu tiên trong lịch sử báo chí Việt Nam (ra đời năm 1935). Ông còn biết đến với những bức tranh minh họa bộ truyện ngụ ngôn nổi tiếng của tác giả La Fontaine.

Thảo Thảo