Được soạn thảo theo chủ trương của Thành ủy Huế, Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” do chính những người từng gắn bó với hoạt động phong trào Huế nói riêng, miền Nam Việt Nam nói chung.

Sách “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975”.

Bao gồm 500 trang sách, “Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 - 1975” phản ánh khá đầy đủ bức tranh toàn cảnh về hoạt động đấu tranh của sinh viên, học sinh và nhân dân Huế thời chống Mỹ cứu nước.

Đại diện ban biên soạn, ông Lê Văn Thuyên, nguyên chủ tịch Tổng hội sinh viên Huế 1971 - 1972 cho biết: sách nói về phong trào đô thị Huế nhưng thật ra là phong trào đô thị của cả nước. Trong lịch sử chống ngoại xâm thì đấu tranh của học sinh, sinh viên, phật giáp là đấu tranh chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng yêu nước mà không từ bất kỳ động cơ nào.

Buổi lễ ra mắt sách.

Cuốn sách cũng được chính những người tham gia phong trào, những nhân chứng lịch sử kể lại với các chi tiết sự kiện được ban biên soạn kể lại tỉ mỉ, khách quan.

Tuy là phong trào đấu tranh của học sinh và sinh viên là chủ yếu nhưng cuộc đấu tranh diễn ra hết sức gay cấn. Sự tranh giành lực lượng trong nhà trường cũng quyết liệt như trên chính trường. Phong trào đô thị Huế nói riêng, cả nước nói chung, đã góp phần quan trọng cho sự nghiệp giải phóng đất nước.

“Lịch sử phong  trào đô thị Huế 1954 - 1975” là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, in lần đầu 1.000 bản. Sách phát hành rộng rãi trên cả nước.

N.Hoa