Sách có 2 phần chính, phần thứ nhất là “Danh xưng miền đất xứ Thanh trong lịch sử dân tộc”, với các bài viết đi sâu vào những nội dung như: Tên gọi miền đất xứ Thanh qua các thời kỳ; một số sử liệu viết về Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện trước và sau năm 1029; Vương triều Lý với đền thờ thần Đồng Cổ ở làng Đan Nê; lịch sử ra đời Danh xưng Thanh Hóa... 

Phần thứ 2 của cuốn sách là “Kết luận và quyết định về Danh xưng Thanh Hóa”, giới thiệu toàn bộ quá trình nghiên cứu, bàn luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học về Danh xưng Thanh Hóa và quyết định của tỉnh về việc lấy năm 1029 là năm xuất hiện Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. 

Ngoài ra, trong phần phụ lục của cuốn sách có một số hình ảnh như: Hình ảnh Bia chùa Linh Xứng (Bia chùa Linh Xứng hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam), Đền thờ Thái sư Ái vương Đào Cam Mộc (tại làng Nam Thạch, xã Yên Trung, huyện Yên Định), Đền thờ tướng quân Lê Phụng Hiểu (tại làng Xuân Sơn, xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa)...

Cuốn sách "Danh xưng Thanh Hóa" góp phần khẳng định truyền thống lịch sử của con người và vùng đất xứ Thanh “Địa linh nhân kiệt”. Đây cũng là một công trình nghiên cứu quan trọng, thiết thực và ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029-2019).

Trước đó, trong Hội thảo khoa học "Danh xưng Thanh Hóa có từ bao giờ và những cứ liệu lịch sử" diễn ra vào tháng 5-2017 do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Viện Sử học, Ban Tuyên giáo - Tỉnh ủy Thanh Hóa phối hợp tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu hàng đầu trong cả nước đã trích dẫn nhiều nguồn tư liệu: Chính sử, thư tịch, văn bia, nhất là văn bia thời Lý và các ghi chép trong "Cương mục" để minh chứng và bảo vệ quan điểm: Danh xưng Thanh Hóa xuất hiện năm Thiên Thành thứ hai triều Lý Thái Tông (năm 1029).

Trong kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII (tháng 7-2017) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết lấy năm 1029 là năm ra đời Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Hoa Mai