Di tích lịch sử Bến đò A Sanh xuất phát từ bến đò làng Nú, xã Ia Khai, huyện Ia Grai. Trong những năm 1961 – 1965, thuyền độc mộc của người dân thường được huy động chuyên chở bộ đội, cán bộ và hàng hóa qua lại trên sông PôKô. A Sanh (tên thật là Puih San) từng tham gia chèo thuyền trên bến sông làng Nú.

Khi gia nhập đơn vị vận tải trên hành lang bí mật của quân đội, Puih San đã có nhiều đóng góp cho cách mạng. Ông chính là hình mẫu nhân vật anh hùng với những chiến công thầm lặng trong bài hát “Người lái đò trên sông PôKô” của nhạc sỹ Cầm Phong.

Trước đó, UBND huyện Ia Grai đã thống nhất các phương án khôi phục nghi lễ cúng làm thuyền độc mộc để phục vụ khách du lịch khi đến tham quan Bến đò A Sanh...

Hồng Điệp