Hệ thống hang động nằm trên địa bàn thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, sát với biên giới Lào, chúng được phát hiện bởi 4 người dân địa phương trong quá trình vào rừng hái củi.

Hệ thống hang động thạch nhũ vừa mới phát hiện ở Hướng Hóa. Ảnh do đoàn khảo sát cung cấp.

Để xác thực thông tin và hình ảnh liên quan, sau báo cáo của 4 người dân kể trên, các cơ quan chức năng của huyện đã tổ chức đoàn khảo sát hệ thống hang động này. 

Kết quả, sau 2 ngày khám phá, lực lượng đã ghi nhận được nhiều hình ảnh lạ, đẹp như đã nói ở trên. Tuy nhiên, do không có thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, đoàn khảo sát chỉ tiến sâu vào mỗi hang động khoảng 50m rồi phải quay trở ra.

Thanh Bình