Cuộc thi là hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa và phát huy giá trị văn hóa của Thăng Long – Hà Nội, thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, xây dựng Hà Nội thành trung tâm văn hóa lớn. Cuộc thi dành cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, hội viên các hội chuyên ngành trong toàn Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội. 

Phát động cuộc thi sáng tác tại Hà Nội, ngày 21-12

Các tác phẩm dự thi thuộc 9 chuyên ngành: Văn học, điện ảnh, múa, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, kiến trúc, âm nhạc. Nội dung các tác phẩm phản ánh gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay, đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phản ánh những bất cập, khó khăn, những biểu hiện tiêu cực, vấn đề còn tồn tại trong phát triển văn hóa Thủ đô hiện nay. 

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi là ngày 30-8-2019. Dự kiến, lễ công bố và trao giải diễn ra vào lễ kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Thủ đô


N.Hoa