Giải thưởng này nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về ngành bảo hiểm Việt Nam, giúp tăng cường nhận biết của người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm để đảm bảo an toàn tài chính trong mọi mặt hoạt động đời sống.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo giải đáp thắc mắc về thể lệ cuộc thi.

Giải thưởng xét, tặng cho bốn loại hình báo chí: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh và Truyền hình. Cơ cấu giải thưởng chia theo 2 nhóm tác phẩm về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, mỗi nhóm gồm 1 giải Nhà báo của năm, 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 2 giải Khuyến khích. Các tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh được sử dụng trong năm 2019 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

C.H.