Được biết, dự án hợp tác Hà Nội – Toulouse: Hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị các di sản đô thị tiêu biểu và di tích khảo cổ học tại Di sản văn hóa thế giới Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội do Thị chính thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp và Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ. 

Dự án đánh dấu hợp tác bền vững trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa Hà Nội với Toulouse nói riêng, quan hệ Việt – Pháp nói chung, đồng thời thể hiện quyết tâm và đầu tư của Hà Nội đối với di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long.

Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long

Thông qua dự án, các di tích khảo cổ học tại khu di sản sẽ được quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị bằng ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến cho công chúng cách cách tiếp cận gần gũi, sinh động về các di tích khảo cổ học, đặc biệt thu hút thế hệ trẻ nghiên cứu, tìm hiểu về di sản. 

Dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về di sản, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ trong khu di sản Hoàng thành Thăng Long và nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ làm việc trong khu di sản.

Dự kiến, thông qua dự án, Hoàng thành Thăng Long sẽ được các chuyên gia của Toulouse, Pháp chuyển giao kỹ thuật ghi chép, lưu trữ và thống kê tư liệu lịch sử - khảo cổ học bằng phần mềm chuyên dụng. Một dự án khoa học và văn hóa tại các vị trí thuộc Hoàng thành Thăng Long, tại khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu và phòng trưng bày trong khu khảo cổ học sẽ được hỗ trợ triển khai. 

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ và tư vấn về kết cấu kiến trúc để phát huy giá trị khu khảo cổ học 18 Hoàng Diệu ở phía Tây của Hoàng thành Thăng Long. 

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho dự án là 402.000 Euro, trong đó thành phố Toulouse tài trợ không hoàn lại 80.400 Euro, Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ không hoàn lại 241.200 Euro, thành phố Hà Nội đóng góp vốn đối ứng 80.400 Euro.

Về dự án này, ngày 13/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1422/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội, cho ý kiến chính thức.

Theo đó, Bộ Văn Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của dự án. Tuy nhiên, Bộ cũng đề nghị, đối với các hợp phần của Dự án có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai quật khảo cổ, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, trình bày hiện vật, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chủ dự án thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.


N.H