Được biết, Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn là một nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; phục dựng, bảo tồn những giá trị truyền thống, các tập tục cổ truyền tốt đẹp của lễ hội dân gian; được xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Tại lễ hội năm nay, có nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo...

Đặc biệt, lễ hội công bố kỷ lục Việt Nam đối với Tượng Ngọc Nephrite Quán Thế Âm tư thế ngồi lớn nhất Việt Nam cho chùa Quán Thế Âm. Đây được xem là pho tượng “song sinh” với pho tượng “Phật Ngọc Hòa bình Thế giới”, được chế tác từ khối ngọc nặng 18 tấn, khai thác vào năm 2000. Dịp này, đoàn Phật giáo Hàn Quốc cũng trao tặng phiên bản Phật Di Lặc, bảo vật quốc gia của Hàn Quốc cho chùa Quán Thế Âm.

Hoài Thu