Đây được xem là công trình tổng tập văn học nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay, tập hợp các tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu của một vùng đất cụ thể trong khoảng thời gian tròn 100 năm. Công trình gồm 25 quyển với gần 20.000 trang in, có trên 1.560 tác phẩm của hơn 400 tác giả đã sống và sáng tác tại Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ năm 1900 đến năm 2000 được tập hợp trong bộ tổng tập.

Để có được công trình “Một thế kỷ văn học yêu nước, cách mạng của thành phố Hồ Chí Minh”, ban chủ biên đã phải sưu tầm, đọc, nghiên cứu, phân tích, đối chiếu hàng chục ngàn trang tài liệu, tham khảo nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí là những ý kiến trái chiều để đánh giá, nhận định, khẳng định hay phủ định một nội dung, một tác phẩm hay một tác giả rồi mới đi đến thống nhất, kết luận. 

Thành viên ban chủ biên đa số là các nhà nghiên cứu đầu ngành, với tinh thần trách nhiệm, bề dày về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết với nền văn học yêu nước, cách mạng của TP Hồ Chí Minh.

Hải Âu