Do Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức từ ngày 12/11 đến 19/11 tại Hà Nội, liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế là dịp để các nghệ sĩ sân khấu Việt Nam và nước ngoài có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, hướng đến xây dựng các tác phẩm có giá trị tư tương, chất lượng nghệ thuật cao. 

Các vở diễn giàu tính thử nghiệm và có chất lượng cao mới được chọn tham gia liên hoan

Liên hoan nhận được sự quan tâm của nghệ sĩ khá nhiều quốc gia trên thế giới. Đã có 22 quốc gia đăng ký tham dự liên hoan. 

Tuy nhiên, vì lý do kinh phí và xem xét lại chất lượng vở diễn sẽ gửi đến tham dự, ban tổ chức quyết định sẽ chọn các kịch mục của 10 đến 12 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự. 

Riêng nước chủ nhà Việt Nam sẽ có khoảng 5 vở diễn được chọn tham gia liên hoan. Ước tính, có khoảng 20 vở diễn được giới thiệu đến công chúng trong dịp này.

N.Hoa