Đây là đề án triển khai trong nhiều năm, khai thác các nhân vật, câu chuyện trong huyền sử Việt Nam, kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của văn hóa dân gian, đồng thời mang đến sự mới lạ cho sân khấu.

Giai đoạn thứ nhất của đề án (từ năm 2020 đến năm 2023) sẽ là các vở diễn về “tứ bất tử” - bốn vị thánh trong đời sống tín ngưỡng Việt - bao gồm: Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đồng Tử, Phù Đổng Thiên Vương, Công chúa Liễu Hạnh. Vở diễn mở đầu cho giai đoạn này dàn dựng từ kịch bản "Chử Đồng Tử, Tiên Dung" của cố tác giả Hoàng Luyện, nhưng được tác giả Lê Thế Song bố cục lại cho phù hợp với sân khấu hiện nay.

Đây cũng là một trong số các tác phẩm sân khấu được thực hiện theo đặt hàng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. Nếu các tác phẩm trong giai đoạn đầu thành công, thu hút khán giả, đề án sẽ tiếp tục triển khai trong nhiều năm tiếp theo, về nhiều nhân vật, tích truyện khác…

N.H.