Tham gia lễ hội có hơn 60 gian hàng giới thiệu đến người dân và du khách các loại nông sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực được sản xuất bởi bàn tay của người dân Thủy Biều. Đặc biệt, có 20 gian hàng thanh trà được giới thiệu tại lễ hội lần này là nhũng hộ nông dân được tuyển chọn từ những vườn có trái ngon nhất của phường Thuỷ Biều.

Lễ hội được diễn ra với nhiều nội dung phong phú như: Tôn vinh đặc sản Thanh trà Huế, hội thảo khoa học “Thanh trà Huế - hướng đến người tiêu dùng”, hội thi trái ngon thanh trà Huế; khai trương tour du lịch cộng đồng phường Thủy Biều, các trò chơi gian gian… 

Khai mạc lễ hội thanh trà xứ Huế.
Thanh trà xứ Huế nổi tiếng từ lâu, đặc biệt đầu năm 2014 Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã xác lập kỷ lục Châu Á và Việt Nam về đặc sản “bưởi Thanh trà” của tỉnh Thừa Thiên Huế được công nhận vào top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam, theo bộ tiêu chí công bố giá trị đặc sản Việt Nam.
Thanh trà được tuyển chọn từ những vườn có trái ngon nhất.

S.Phước