Ngay sau lễ trao bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, lễ “hội Minh Thề” đã diễn ra.

Thứ Trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận Di sản văn hoá phi vật thể cho đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thuỵ.

Hội Minh thề được gắn liền với di tích chùa Hòa Liễu, có từ năm 1561, thuộc quần thể Vương triều Mạc (Được khôi phục lai từ năm 2003) trước đây có tên gọi là ấp Lan Niểu, do Thái Hoàng Thái Hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) tự bỏ tiền và vận động 35 quan triều Mạc, thân vương công chúa vị góp tiền của để tu tạo lại ngôi chùa cổ.

Dựng xong chùa, Thái Hoàng Thái Hậu tự bỏ tiền mua 24 mẫu, 8 sào, 2 thước ruộng cúng ở Tam Bảo. Một phần để hương khánh tiết, một phần chia cho dân đinh cày cấy lập lên nhằm giữ của công. Để tránh xảy ra tình trạng tham nhũng của công, Thái Hoàng Thái hậu cùng với dân làng đã lập ra Hịch văn Hội Minh Thề. Theo đó, đối tượng cụ thể là những người đứng đầu trong làng (Lý trưởng, Phó lý, Chánh hội, Phó hội, Trương tuần).

Lễ hội của làng nên năm nay cũng chỉ có trưởng, phó thôn, các cụ bô lão và nhân dân thề “không tham nhũng” theo đúng nghi lễ của lễ hội. 

Người từ 18 tuổi trở lên trong làng đều tham gia cùng uống rượu tuyên thề trước sự chứng kiến của đông đảo nhân dân và du khách thập phương, các vị bô lão và nhiều người dân trong làng, thề trước các vị thần linh nếu lấy của công phục vụ việc công thì được thần linh ghi nhận, nhược bằng tham công lấy của công làm của tư thì nguyện cầu bị chư thần linh trị tội.

Từ các cụ già đến người trẻ phải dạy bảo con cháu không được tham nhũng, nếu không nguyện cầu bị thần linh trị tội. Những ai trong làng bao che tội phạm, chứa chấp của gian tà cũng sẽ bị thần linh trừng phạt...

Ông Nguyễn Trọng Khải, Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên cho biết, năm nay là năm thứ 16 kể từ khi lễ hội được khôi phục, và vinh dự được công nhận là “Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia”. Số lượng người dân cũng như các du khách thập phương về dự đông gấp nhiều lần năm trước.

Đây là lễ hội góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch, nhấn mạnh triết lý làm quan là nô bộc của dân, liêm khiết, công tâm.

Văn Thịnh