Đây là hội sách cũ lớn nhất trong năm 2017 với gần 20 tấn sách cũ, mới thuộc đủ mọi lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quân sự, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn, đông tây y, giáo trình cho sinh viên… với mức giá từ 5 nghìn đồng trở lên, giảm giá từ 35% đến 50%.
Hội sách cũ thu hút nhiều bạn trẻ tham dự.

Đến với hội sách, bạn đọc được chiêm ngưỡng những cuốn sách cũ có giá trị cao, lắng nghe các tọa đàm về sách để hiểu được tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời, “Hội sách cũ Hà Nội” được tổ chức nhằm tôn vinh những người tham gia xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần xây dựng đất nước.

Hội sách cũ sẽ kéo dài đến hết ngày 23-4.

Thảo Thảo