Năm nay cũng là năm đầu tiên Ban tổ chức đưa ra quy chế hoạt động, yêu cầu các đơn vị gửi danh sách tác phẩm tham gia về cơ quan quản lý để kiểm tra, ngăn chặn sách vi phạm để nỗ lực cho một hội sách với những xuất bản phẩm sạch.

Nhiều độc giả trẻ đến với Ngày sách lần thứ 3.

Ngày sách năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 20 - 24-4, với sự tham gia của 87 đơn vị xuất bản và phát hành trên cả nước (gồm 30 nhà xuất bản và 57 đơn vị phát hành sách); 30.000 đầu sách quốc văn và sách nhập khẩu; 34 hoạt động lớn nhỏ trong quá trình diễn ra tại Hội sách.

Ngoài ra, còn có rất nhiều hoạt động bên lề như: tổ chức giao lưu tác giả, tổ chức chuyên đề, hội thảo về sách với sự tham gia của các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa, giới thiệu tác giả, tác phẩm với người đọc…

C.V.