Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Liên hoan; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an đã đến dự, động viên các diễn viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: Quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, sự quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân, công tác văn hóa văn nghệ trong quân đội đã giữ vững định hướng, không ngừng phát triển, bám sát thực tiễn, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND, Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Liên hoan

Đây cũng là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng trong Quân đội, góp phần nuôi dưỡng, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ được nâng cao, đội ngũ cán bộ, nhân viên, lực lượng hạt nhân văn nghệ quần chúng được kế thừa, trưởng thành và phát triển góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội… 

Liên hoan nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang và Thanh niên, Sinh viên lần thứ IX năm 2019 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và tại Thủ đô Hà Nội là dịp để đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chất lượng phong trào văn hoá văn nghệ quần chúng ở cơ sở, góp phần tăng cường phối hợp, tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa giữa lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên, sinh viên trong cả nước. 

Các nghệ sĩ Nhà hát Quân đội biểu diễn chào mừng Liên hoan

Cùng với các đoàn nghệ thuật quần chúng trong quân đội, sự có mặt của các đoàn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân, thanh niên, sinh viên là biểu hiện sinh động của tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa các lực lượng vũ trang cách mạng với toàn dân vì sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, làm nòng cốt trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng, Liên hoan sẽ mang tới quý khán giả những chương trình nghệ thuật đặc sắc, cùng nhiều sắc màu văn hóa vùng miền, những lời ca, giai điệu âm nhạc mang hơi thở, nhịp sống của người chiến sĩ hôm nay. Các nội dung dự thi phản ánh những nhiệm vụ mới của lực lượng vũ trang, tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệt huyết, khát vọng của thế hệ trẻ thanh niên, sinh viên cả nước. 

Tiết mục dự thi đầu tiên của Liên hoan

Liên hoan sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên bộ đội, công an, thanh niên, sinh viên nêu cao tinh thần yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước; bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống, tinh hoa văn hóa dân tộc; củng cố, nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa trong Quân đội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị, các đơn vị, các diễn viên- chiến sĩ văn hóa, văn nghệ nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái, tích cực giao lưu, học hỏi, thể hiện tốt nhất tài năng trong từng tiết mục, vai diễn, chương trình nghệ thuật, để Liên hoan thực sự là những ngày hội văn hóa sôi động, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân Việt Nam.

Liên hoan có sự tham gia của gần 1.200 diễn viên của 33 đoàn nghệ thuật quần chúng của các đơn vị ở trong và ngoài lực lượng vũ trang.  Trong đó, Đoàn Nghệ thuật Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân khu vực III có gần 100 diễn viên, tham dự 7 tiết mục. Liên hoan diễn ra đến ngày 22-11 tại Nhà hát Quân đội, Hà Nội.


N.Hoa