Cuộc Họp báo nhằm cung cấp cho các cơ quan báo chí những thông tin về Giải thưởng văn học, nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) do Bộ Quốc phòng tổ chức trên các loại hình văn học, âm nhạc, nghệ thuật múa, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh và báo chí nhân Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989-22-12-2019); 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22-12-1944-22-12-2019).

Đối tượng xét thưởng của “Giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí Bộ Quốc phòng” là các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng được sáng tác và công bố từ tháng 12-2014 đến 30-8-2019.  Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014 -2019) trong toàn quân, toàn quốc. Dự kiến có 196/8 loại hình, trong đó có 21 giải A; 38 giải B; 57 giải C; 80 giải khuyến khích, kèm theo tiền thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín chủ trì cuộc Họp báo.

Các tác phẩm tham gia xét thưởng phải rõ ràng về lý lịch, không có tranh chấp về bản quyền tác giả, được sáng tác và công bố lần đầu kể từ tháng 12-2014 đến 30-8-2019. Các đơn vị thường trực chuyên ngành nghệ thuật thuộc Ban Tổ chức, tiếp nhận tác phẩm: Từ ngày 15-6 đến hết ngày 30-8-2019 (Riêng chuyên ngành Mỹ thuật tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 15-9-2019).

Hội đồng xét giải thưởng văn học nghệ thuật, báo chí do Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quyết định thành lập, gồm Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và thư ký. Hội đồng xét giải thưởng là cơ quan lâm thời, gồm các nhà quản lý, chuyên gia có uy tín thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, báo chí trong và ngoài quân đội; giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức thẩm định, đánh giá chất lượng nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm tham gia xét giải đảm bảo khách quan, chính xác, đủ tiêu chí để trình Bộ Quốc phòng quyết định trao giải.

Thông qua việc tổ chức giải thưởng nhằm tổng kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chất lượng hiệu quả hoạt động sáng tác, quảng bá; thẩm định, lựa chọn các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí xuất sắc về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, động viên các tập thể, cá nhân văn nghệ sĩ, nhà báo trong và ngoài Quân đội  phát huy khả năng, trách nhiệm, sáng tạo ra nhiều tác phẩm đạt chất lượng tốt phục vụ bộ đội và nhân dân.  

X.Mai