Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, các đơn vị liên quan tổ chức. 

Để tạo sự đa dạng cho các vở diễn, ban tổ chức Liên hoan không hạn chế đề tài, khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hưởng ứng Nghị quyết Trung ương IV khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Liên hoan là ngày hội đặc biệt của các nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật Chèo cả nước

Các vở diễn tham gia Liên hoan phải đảm bảo các điều kiện: được dàn dựng từ năm 2016 đến nay hoặc được phục dựng với ê kíp sáng tạo mới nhưng đơn vị chưa tham gia các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức. 

Thời lượng các vở diễn từ 90 đến 150 phút, không sử dụng kịch bản nước ngoài, các vở diễn có nội dung đi ngược chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xâm phạm đời tư của các cá nhân.

Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Liên hoan thu hút 16 đơn vị với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên. 

Liên hoan có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn có chất lượng nội dung nghệ thuật cao; Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các cá nhân nghệ sĩ biểu diễn. 

Diễn viên tham gia nhiều vai diễn trong Liên hoan đều đạt khung điểm xét giải sẽ chỉ được nhận một giải thưởng cao nhất. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng sẽ trao tặng các giải xuất sắc nhất cho các thành phần sáng tạo của vở diễn gồm tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ.

N.Hoa