Tham gia hội thi có hàng chục nghệ nhân và thợ lành nghề đến từ 7 trung tâm đúc đồng lớn trong tỉnh Thanh Hóa. 

Việc đúc trống, chuông đồng bằng phương pháp thủ công truyền thống làm kỷ vật trong lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa sẽ góp phần tuyên truyền, quảng bá, tôn vinh nghề đúc đồng truyền thống xứ Thanh, đồng thời giới thiệu những tinh hoa của nghề đúc đồng xứ Thanh đến công chúng trong và ngoài nước. 

Sau khi hoàn thiện, 5 chiếc trống và 2 chiếc chuông đồng sẽ được trưng bày tại Đại lễ 990 năm Thanh Hóa vào ngày 8-5.

CV