Tham dự Hội thảo có các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An;  đại diện các nhân chứng lịch sử, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Tại hội thảo gần 30 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung: Giá trị lịch sử to lớn về chủ nghĩa yêu nước chống ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc và đi lên Chủ nghĩa xã hội được thể hiện một cách sinh động và cụ thể qua chiến thắng Truông Bồn huyền thoại; Cung cấp thông tin, số liệu lịch sử và những căn cứ khoa học về giá trị chiến lược, chiến thuật trong đường lối lãnh đạo và phương pháp tổ chức chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Thông qua các nghiên cứu và trao đổi về mối quan hệ của sự kiện Truông Bồn 50 năm về trước với chiến thắng vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta; Khẳng định khách quan, khoa học về Truông Bồn với đầy đủ giá trị, ý nghĩa của một chiến thắng vẻ vang, to lớn và đáng tự hào của quân và dân Nghệ An vừa sản xuất, vừa chiến đấu, xây dựng hậu phương vững chắc góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc…

Phát biểu tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Hội thảo nhằm góp phần tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn và bổ sung thêm những tư liệu mới về giá trị lịch sử, những dấu ấn mang ý nghĩa, tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và sự cống hiến, hy sinh to lớn của các lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là tấm gương anh dũng của các thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An tại Truông Bồn huyền thoại.

Với Truông Bồn, vẫn còn nóng hổi những bài học, những giá trị lịch sử to lớn, đòi hỏi các nhà khoa học phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, trở thành những chất liệu quý báu cho việc hoạch định và thực thi những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Nghệ An trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay cũng như cho cả chặng đường phía trước.

Tổng kết hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông khẳng định: Truông Bồn đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi tôn vinh và tri ân những giá trị cao quý về sự hy sinh xương máu của các Anh hùng, Liệt sỹ đã ngã xuống trên mặt trận đảm bảo giao thông, chi viện cho tiền tuyến lớn. Hội thảo góp phần cung cấp thêm thông tin, tư liệu quý giá phục vụ công tác giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng với nhiều hình thức sinh động, phong phú nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về giá trị, sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định chân lý bất hủ về sức mạnh vĩ đại của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Những nghiên cứu của các nhà khoa học tại hội thảo chính là thể hiện tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của những người được sống trong độc lập, tự do, trong hòa bình đối với cha anh. Đây cũng là bó hoa tươi thắm dâng lên đài tưởng niệm thiêng liêng trước anh linh các Liệt sỹ Truông Bồn và hơn 1.000 liệt sỹ đã ngã xuống trên các trọng điểm ác liệt vì sự sống của con đường với ý chí “Sống bám cầu, bám đường. Chết kiên cường, dũng cảm”.

Bích Huệ